خدمات کنترل کیفیت خاک و بتن

مهندسین مشاور فاراب پی ضمن برخورداری از واحدهای فنی آزمایشگاههای محلی جهت نظارت و کنترل ، کادری مجرب

متشکل از متخصصین ذیصلاح همراه با استفاده از وسائل و تجهیزات کامل و بروز شما را در این زمینه یاری میدهد.

این شرکت ضمن اخذ رتبه 2 صلاحیت در رشته خاک و بتن از سازمان نظام مهندسی آماده ارائه خدمات فنی زیر به کارفرمایان محترم را دارد.

 

خدمات فنی قابل ارائه عبارتند از :

• ارائه مشاوره رایگان در مورد شرح خدمات مورد نیاز ژئوتکنیک در پروژه های مختلف
• مطالعات مرحله مقدماتی براساس اطلاعات محلی و منطقه ای موجود، مشتمل بر مطالعات اولیه دفتری و بازدیدهای محلی و صحرایی
• تعیین محل مناسب (Site Selection) از نظر وضعیت لایه های زیرسطحی جهت احداث پروژه های مختلف
• انجام عملیات حفاری اکتشافی جهت شناسایی و نمونه برداری مصالح خاک
• انجام عملیات حفر چاله های شناسایی،گمانه های دستی و ترانشه های اکتشافی
• انجام آزمایشات ژئوتکنیک صحرایی از قبیل بارگذاری صفحه، دانسیته صحرایی، C.B.R صحرایی، پرسیومتر،

نفوذ استاتیکی مخروط، برش پره، برش برجا و …
• انجام آزمایشات ژئوفیزیک مرتبط با مطالعات ژئوتکنیک از قبیل لرزه نگاری شکست مرزی، انعکاسی،

دان هول(Down Hole)، کراس هولCross Hole)، GPR) ژئوالکتریک
• انجام کلیه آزمایشات فنی آزمایشگاهی بر روی نمونه های خاک، سنگ و آب
• انجام مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی مخصوص خطوط انتقال نفت، گاز و آب
• مطالعات لرزه خیزی و ارائه طیفهای طرح ویژه ساختگاه بر اساس ضوابط آئین نامه های مختلف
• بررسی وضعیت آبهای سطحی و زیر زمینی در محل ساختگاه
• اخذ تاییده سازمان نظام مهندسی و مدیریت بحران
• استقرار آزمایشگاههای محلی
• تجهیز و استقرار آزمایشگاههای محلی کنترل عملیات خاک ، بتن
• فراهم نمودن آزمایشگاههای فنی سیار برای دوره های کوتاه مدت در محل اجرا طرحها
• انجام عملیات نمونه برداری از بتن