Introducing

معرفی شرکت فاراب پی

شرکت فاراب پی به عنوان یک نهاد تخصصی مستقل به منظور ارائه خدمات گسترده فنی و اجرایی در امور مهندسی ژئوتکنیک،

مهندسی خاک و پی، ژئوفیزیک و کنترل کیفیت به جامعه مهندسی کشور در تهران تأسیس و شروع به فعالیت نمود.

این مجموعه بادر اختیار گرفتن دانش فنی روز دنیا در کنار متخصصین حوزه فنی و اجرایی در زمینه ژئوتکنیک درکنار

سایر گرایش های مهندسی عمران، به عنوان نهادی کارآمد توانسته است طیف وسیعی از پروژه های طراحی و نظارت و

نیز عملیات اجرایی آنها در زمینه‌های مختلف مکانیک خاک و پی با بالاترین دقت و در کمترین زمان وجهه همت خود

قرار داده و در این امر نیز به توفیقات با ارزشی دست یافته است.

introducing