چشم انداز و ماموریت

چشم انداز:

حفظ و تقویت سهم بازار، ارتقاء کنترل کیفیت در حوزه های خاک و بتن، رضایت‌مندی مشتریان، نوآوری و خلاقیت و استفاده اثربخش از کارکنان

ماموریت:

طرح و اجرای پروژه‌های گودبردای شامل نیلینگ و انکراژ، تاپ دان، خرپا، مهارمتقابل، بهسازی خاک با روش های میکروپایل، شمع و…..

استراتژی‌های بنیادین:

· توسعه بازار داخلی و تلاش در جهت نفود در بازارهای خارجی
· افزایش سطح ایمنی در گودبرداری های عمیق شهری

خط مشی شرکت فاراب پی