_

درباره شرکت مهندسی فاراب پی

مهندسی فاراب پی در زمینه شناسایی و بررسی مخاطرات ژئوتکنیکی در شاخه مهندسی خاک و پی فعالیت دارد و برای سازندگان و یا مجریان که عدم شناخت بستر منجر به هزینه های گزاف بعد از ساخت برای کارفرمایان می گردد را به صورت کاملا تخصصی در مقاوم سازی ساختمان ها، به سازی بستر قبل و بعد از ساخت سازه ها، گود برداری ایمن با استفاده از روش های مناسب مانند نیلینگ و انکراژ، سازه نگهبان، ( میکروپایل ) مهار متقابل و همچنین ازمایش بتن و میلگرد … ارائه بهترین راهکار را می دهد .

مطالعات فنی مکانیک خاک شامل آزمایش خاک، آزمایش بتن و میلگرد، مطالعات خدمات جنبی در مقاوم سازی ساختمان ها، به سازی بستر قبل و بعد از ساخت سازه ها، گود برداری ایمن با استفاده از روش های مناسب مانند نیلینگ و انکراژ، سازه نگهبان، مهار متقابل و … ارائه راهکار های متناسب با حوزه فعالیت که شامل طیف گسترده ای از خدمات را شامل می گردد از عمده عوامل موفقیت پروژه‌های این شرکت بوده است.

ازمایش بتن

انکراژ

نیلینگ

میکروپایل

_

فعالیت های شرکت مهندسی فاراب پی