_

خط مشی شرکت فاراب پی

چشم انداز:

حفظ و تقویت سهم بازار، ارتقاء کنترل کیفیت در حوزه های خاک و بتن، رضایت‌مندی مشتریان، نوآوری و خلاقیت و استفاده اثربخش از کارکنان

استفاده از روش های نوین در بهسازی خاک

 

ماموریت:

طرح و اجرای پروژه‌های گودبردای شامل نیلینگ و انکراژ، تاپ دان، خرپا، مهارمتقابل و بهسازی خاک با روش های میکروپایل، شمع و…..

 

استراتژی‌های بنیادین:

توسعه بازار داخلی و تلاش در جهت نفود در بازارهای خارجی
افزایش سطح ایمنی در گودبرداری های عمیق شهری