_

طراحی ژئوتکنیکی

 مسائل و مخاطرات ژئوتکنیکی بخش قابل توجهی از پروژه های عمرانی و توسعه زیربنایی را شامل می گردند. در این خصوص شناسایی نحوه برخورد و ارائه راه حل برای اینگونه مخاطرات از اهمیت بالایی برخوردار است.

در برخی موارد این مشکلات در حین اجرای پروژه به وجود آمده و روند پیشرفت کار را با مشکل مواجه می کنند.

مسائلی نظیر کنترل نشستهای غیرهمسان، مهندسی پی های سطحی و عمیق (شمع)، روانگرایی، وجود لایه های خاک سست، کنترل و هدایت آبهای زیرزمینی از این حیث می باشند

شکل 1 طراحی فونداسیون و میکروپایل در نرم افزار آباکوس شرکتی مهندسی فاراب پی

نظارت بر اجرا

نظارت بر عملکرد کوتاه مدت و بلند مدت اجرا و کیفیت مصالح، کیفیت مصالح، جهت ارزیابی عملکردپروژه طراحی شده اعم از نیلینگ و انکراژ و یا سایر طرح های ژئوتکنیکی صورت می‌­گیرد.

 

مشاوره و کنترل طرح

هدف از کنترل و بهینه‌سازی طرح به کارگیری بهترین و سازگارترین روش‌ها با توجه به شرایط پروژه و رسیدن به اقتصادی‌ترین و ایمن‌ترین طرح ممکن خاصِ هر پروژه می‌باشد. همواره تلاش اعضای تیم طراحی بر ارائه‌ی طرح‌هایی است که عملکرد مناسب گودپایدارسازی شده و اقتصاد پروژه را تواما در نظر بگیرد و علاوه بر ایمنی سازه، کاهش هزینه‌های ساخت و پرهیز از هدر رفتن مصالح تضمین گردد.

تمامی طرح‌های ارائه شده منطبق بر آیین‌نامه‌ اداره فدرال راه‌های آمریکا که مبنای طراحی‌های پایدارسازی گودبرداری به روش نیلینگ و انکراژ است، همچنین ضوابط ارائه شده در نشریات سازمان نظام مهندسی ایران بوده و با توجه به شرایط و محدودیت‌های خاص هر پروژه  کاملا اجرایی می‌باشد. طرح‌ها همگی توسط نیروهای متخصص بازبینی شده و در نهایت طرحی قابل دفاع و بهینه ارائه می‌گردد.

 

نقشه‌برداری و مانیتورینگ (میکروژئودزی)

وجود مجموعه ذيصلاح نقشه‌برداري (با سابقه کار در پروژه هاي مشابه) الزامی است. استفاده روش‌هاي مناسب مانیتورینگ بر اساس ابعاد پروژه (ایستگاه آزاد، میکروژئودزي و ابزاردقیق) الزامی است. کالیبراسیون و دقت دوربین‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

کنترل حریم پروژه و تنظیم موقعیت شمع‌ها و سولجرها (بدون برخورد به ستون‌هاي سازه اصلی) از وظایف نقشه‌بردار می‌باشد. مانیتورینگ اصلی در مجموعه‌ای مجزا از پیمانکار (تحت نظر کارفرما) به ویژه در گودهاي بزرگ پیشنهاد می‌شود.

نقشه‌بردار می‌بایست نقاط بنچ مارك مختص به فرایند رفتارنگاري را خارج از محدوده دیواره‌هاي گود و در محلی ثابت که تحت تاثیر جابجایی‌هاي دیواره‌هاي گود قرار نداشته باشد، نصب کند.

پایین‌ترین تراز سازه (محلی که سازه با خاك در تماس پیدا می‌کند) محل نصب تیپ‌هاي نقشه‌برداري (رفلکتور) می‌باشد تا بتوان میزان تغییر مکان نوك دیواره گود را کنترل نمود، بر روي بدنه سازه‌هاي اطراف نیز بایست تیپ‌ها نصب شوند تا میزان چرخش سازه‌هاي اطراف (تیلت) را بدست آورد.

تیپ‌ها می‌بایست نامگذاري گردند و به گونه‌ایی محافظت گردند که با غبار پاشش بتن از نظر محو نگردند و کارایی خود را حفظ نمایند. در گودهاي با ارتفاع کم می‌توان از سیستم برداشت مختصات نقاط در هر دوره استفاده نمود.

در گودهاي با ارتفاع متوسط می‌بایست از روش پیشرفته برداشت نقاط پیمایش باز یا بسته و سرشکن کردن خطاي پیمایش و اختصاص دادن مختصات سرشکن شده به بنچ مارك‌ها و سپس توضیح کردن دوربین توسط بنچ مارك‌هایی که خطاي آنها سرشکن شده و در نهایت برداشت نقاط مورد نظر در هر دوره استفاده نمود.

شکل 2– نقشه برداری از پروژه – شرکت مهندسی فارا ب پی

به صورت کلی خدمات طراحی  طراحی و نظارت شرکت مهندسی فاراب پی به شرح ذیل می باشد:

 

  • طراحی سیستم های پایدارسازی گود (نیلینگ، انکراژ، استرند، دیوار برلنی، شمع بتنی و …)

  • مطالعات ارزیابی پتانسیل روانگرایی، تحلیل لرزه ای سازه، اثرات ساختگاه و …

  • طراحی تکنیک های بهسازی بستر و افزایش ظرفیت باربری

  • نظارت کارگاهی مقیم و عالیه بر عملیات اجرایی مهندسی ژئوتکنیک

  • طراحی انواع سازه های خاص با استفاده از ابزار المان محدود

  • نقشه برداری پروژه های عمرانی (توپوگرافی، مساحی، کنترل تغییرشکل های گود و …)