نام پروژه:آقای مهندس عبداللهی

کارفرما : مهندس عبداللهی
پیمانکار طرح و اجرا : شرکت فاراب پی سنج
تاریخ شروع : زمستان 1396
مدت اجرا : 20 روز
عمق گود : 8 متر
سطح جداره : 700 متر مربع
متراژ نیل و انکراژ : 1100 متر
محل پروژه : استان تهران –شهر تهران – مشیریه