نام پروژه:اجرای میکروپایل در ساختمان دارای نشست آبادان

کارفرما : مهندس شریده

مشاور : مهندسین مشاور آرین تیس

پیمانکار طرح و اجرا : شرکت فاراب پی سنج

تاریخ شروع : فروردین 1397

مدت اجرا : 30 روز

متراژ میکروپایل : 850 متر

محل پروژه : استان خوزستان شهر آبادان

بالابودن سطح آب زیزمینی، تراکم پایین لایه های بستر پروژه، کنسول سراسری در ساختمان همراه با لاغری بالای ساختمان منجر به نشست در قسمتی از ساختمان گردید. این امر منجر به این گردید تا کاربری ساختمان در معرض خطر قرار گیرید. لذا با موافقت کارفرما، کنترل نشست در ساختمان در دستور کار شرکت فاراب پی قرار گرفت.
بر این اساس، مدلسازی دقیق تنش های وارده بر فونداسیون منجر به انتخاب چیدمان مشخصی از میکروپایل ها در ساختمان دارای نشست گردید. با اجرای میکرپایل ها توسط شرکت فاراب پی و مانیتورینگ نشست ها و تغییر شکل ها، عملکرد مناسب طرح را به اثبات رسانید.