نام پروژه: اجرای میکروپایل در ساختمان دارای نشست شهرری

کارفرما : مهندس فیضی

مشاور : مهندسین مشاور آرین تیس

پیمانکار طرح و اجرا : شرکت فاراب پی سنج

تاریخ شروع : تیر 1397

مدت اجرا : 30 روز

متراژ میکروپایل : 750 متر

محل پروژه : استان تهران شهر ری

خدمات کنترل کیفیت و خاک و بتن
میکروپایل

ترکیدی لوله آب شهری، تراکم پایین لایه های بستر پروژه، کنسول سراسری در ساختمان همراه با لاغری بالای ساختمان منجر به نشست در قسمتی از ساختمان گردید. این امر منجر به این گردید تا کاربری ساختمان در معرض خطر قرار گیرید.
لذا با موافقت کارفرما، کنترل نشست در ساختمان. اجرای میکروپایل ها در دو بخش تحکیمی و باربر در بیرون و داخل ساختمان در دستور کار شرکت فاراب پی قرار گرفت. با اجرای میکرپایل ها توسط شرکت فاراب پی و مانیتورینگ نشست ها و تغییر شکل ها، عملکرد مناسب طرح را به اثبات رسانید