خدمات طراحی و نظارت

خدمات طراحی ونظارت فاراب پی

این مشاور با کادر تخصصی مجرب و آکادمیک و نیروهای اجرایی با سابقه در  اجرای نیلینگ و تجهیزات مدرن استفاده از علم و تکنیک را در اجرای روشهای مختلف پایدارسازی گودها همانند اجرای نیلینگ در خاکهای مسئله دار فراهم نموده است.

 

از جمله خدمات طراحی ونظارت و تخصصی در این بخش:

 

 • ارائه مشاوره و طرح رایگان در رابطه با روش های پایدارسازی گود های عمیق شهری
 • طراحی سیستم های پایدارسازی گود (نیلینگ، انکراژ، استرند، دیوار برلنی، شمع بتنی و …)
 • کنترل دقیق جابجایی‌ها برای پیش بینی رفتار شیب‌ها و گودها و ااعمال تغییرات و اصلاحات لازم قبل از بروز ناپایداری‌های موضعی و کلی
 • طراحی و اجرای سیستم‌های زهکشی متنوع، برای پایین آوردن سطح آب زیرزمینی
 • مطالعات ارزیابی پتانسیل روانگرایی، تحلیل لرزه ای سازه، اثرات ساختگاه و …
 • طراحی تکنیک های بهسازی بستر و افزایش ظرفیت باربری
 • نظارت کارگاهی مقیم و عالیه بر عملیات اجرایی مهندسی ژئوتکنیک
 • طراحی انواع سازه های خاص با استفاده از ابزار المان محدود
 • نقشه برداری پروژه های عمرانی (توپوگرافی، مساحی، کنترل تغییرشکل های گود و …)
 • آنالیز و طراحی پی و شالوده های سطحی
 • آنالیز و طراحی پی ابنیه سنگین مانند مخازن نفت
 • طراحی پی های عمقی مانندشمع