micropile

micropile

نام پروژه : اجرای میکروپایل خط لوله فراورده های نفتی شرکت نفت ستاره خلیج فارس

کارفرما : شرکت بناگستر کرانه

مشاور : مهندسین تدوین توسعه پایدار

پیمانکار طرح و اجرا : شرکت فاراب پی سنج

تاریخ شروع : فروردین 1397

مدت اجرا : 45 روز

متراژ میکروپایل : 2400 متر

محل پروژه : استان هرمزگان شهر بندرعباس – منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج فارس

میکروپایل خط لوله فراورده های نفتی
میکروپایل خط لوله فراورده های نفتی

جهت افزایش ظرفیت باربری ساپورت های خط لوله فرآورده های نفتی شرکت نفت خلیج فارس، اجرای میکروپایل باربر

به روش حفاری –کوبش و تزریق با فشار بالا و در نهایت مسلح سازی و اتصال به ساپورت های خط لوله در

استان هرمزگان-شهر بندرعباس در دستور کار شرکت فاراب پی قرار گرفت.

در این پروژه طراحی و اجرای در مدت زمان کمتر از 45 روز توسط پرسنل شرکت اجرا گردید.

در نهایت با انجام تست های کنترل کیفیت شامل تست های کششی-فشاری-جانبی و مقاومت فشاری دوغاب، به کارفرما تحویل داده شد.