خدمات بهسازی خاک

اصلاح خاکهای مسئله دار قبل و یا بعد از احداث سازه ها جهت بالا بردن ظرفیت باربری این خاکها به روشهای مختلف مانند انواع روشهای تزریقی از تخصص های ویژه این مهندسین مشاور می باشد. از جمله خدمات تخصصی این شرکت به تفکیک زیر قابل ارائه می باشد:

  • عملیات تحکیم بستر و تزریق زیر سطحی با روش های میکروپایل های باربر و تحکیمی
  • عملیات پایدارسازی گود با روش های میخ کوبی، مهارگذاری، دیوار برلنی، شمع سکانتی و … (نیلینگ، انکراژ و استرند)
  • بهسازی خاک‌های مسئله ‌دار از جمله خاک‌های دارای پتانسیل روانگرائی با استفاده از روش ایجاد ستون‌های سنگی و ..